تاریخ انتشار: 22 مرداد 1399

7 متد مختلف مدیریت پروژه

بیشتر مردم فکر میکنند شروع یک پروژه جدید بسیار پر استرس خواهد بود. در صورتی که یکی از بخش‌های پر استرس هر پروژه ای این است که متدولوژی مناسب آن پروژه انتخاب شود.

بدون یک متدولوژی مناسب پروژه مثل خزیدن کند خواهد شد٬ و یا در مسیر موانع زیادی ایجاد شده و ممکن است هرگز به انتها نرسد. انتخاب متد نامناسب مانند این است که سوخت اشتباهی در یک خودرو ریخته شود.در این حالت حتی در صورت روشن شدن موتو خودرو٬ راه زیادی را نمی‌توان طی کرد.

تمام متدولوژی های مدیریت پروژه٬ در نهایت به یک مقصد خواهد رسید٬ یک پروژه کامل و با کیفیت. اما با رویکردهای متفاوت. در حالی که انواع مختلف مدیریت پروژه وجود دارد، هفت نوع اصلی وجود دارد که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.

 

متد آبشاری (Waterfall)

مدیریت پروژه آبشاری یکی از قدیمی ترین روش ها است، اما هنوز هم توسط بسیاری از تیم های توسعه استفاده می شود. این سبک مستلزم کار در امواج است و هر مرحله به شدت وابسته به مرحله قبل از آن است.

در حالی که سبک آبشار بسیار کندتر از همتایان خود است، می تواند برای کسانی که به دنبال ساختار یا پیش بینی هستند مفید باشد. متأسفانه، این امر می تواند منجر به معطلی های بی شماری شود، به خصوص اگر خطاها در مرحله بعد تشخیص داده شود، مراحل قبلی باید دوباره مورد بررسی قرار گیرند.

 

متد چابک (Agile)

چابک یک راه حل سریعتر و متنوع تر برای مدل آبشار سنتی است. چابک یک روش دقیق مدیریت پروژه نیست، بلکه یک طرز فکر است که در سایر نسخه های مدیریت پروژه اعمال می شود. این روش شامل کار در قسمت های کوچکتر یا اسپرینت ها می شود که در صورت لزوم پروژه ها را قادر می سازد محور خود قرار دهند.


متد اسکرام

اسکرام مظهر چابک است. سریع و بسیار کوچک است و قادر است به سرعت به هدف برسد. اسکرام همه چیز در مورد استفاده از sprints برای انجام پروژه ها در قطعات کوچک را فراهم میکند که اغلب بر اساس یک برنامه زمانی یک ماهه انجام می شود. اسکرام برای تیم های کوچک که می‌توانند خود را با چرخه ها تطبیق دهند عالی است.


متد کانبان (Kanban)

کانبان یکی دیگر از انواع مدیریت پروژه چابک است. برخلاف اسکرام ، که روی قطعات مبتنی بر زمان متمرکز است ، کانبان بیشتر رویکرد سازمانی دارد. برای تحقق این هدف، کانبان در درجه اول به تعداد کارهایی که در هر فرآیند انجام می شود نگاه می کند و نحوه ساده سازی، کاهش و غیره را نشان می دهد.


متد Lean

lean مانند کانبان است زیرا تمام مراحل آن مربوط به فرآیند است، اما تأکید آن بیشتر کوچک شدن است. می‌توان گفت مشتری محور است و چگونگی کنار آمدن فرایندها برای ارائه بهترین، ارزان ترین و به موقع ترین تجربه برای مشتریان.